top of page

טכנולוגיית ®EM - מיקרואורגניזמים מועילים:

טכנולוגיית ®EM (ר"ת של Effective Microorganisms, מיקרואורגניזמים מועילים) פותחה בשנות ה -80 על ידי ד"ר טירו היגה (Teruo Higa), פרופסור באוניברסיטה של​​ Ryukyus באוקינאווה, יפן.

טכנולוגיית ®EM מציעה אפשרות לשיפור מערכות חקלאיות (חקלאות קרקע ומשק חי) וסביבתיות וכן מתן פתרון לבעיות מרמת היצור החי הקטן ביותר, החיידק.

מאז פיתוחה, נבחנה טכנולוגיית ®EM לאורך השנים שוב ושוב ונמצאה כמועילה בתחומים וביישומים שונים.

כיום נמצאת טכנולוגיית ®EM בשימוש בכ- 150 ארצות מסביב העולם.

טכנולוגיית ®EM נמצאת כיום בשימוש נרחב בחקלאות (ירקות, פירות, גידולי שדה), בגידול בעלי חיים משקיים (רפתות, לולים, דירים וכו'), חיות מחמד וסוסים, בטיפול במפגעים אקולוגיים (פסולת אורגנית, שפכים, טיפול בריחות רעים).

ניתן ללמוד עוד ולהתרשם מתפוצת טכנולוגיית ®EM בעולם באתר של חברת האם, וכן להתרשם מהפעילות בארץ באתר של הנציגות המקומית.

מה זה ®EM?

       

מוצרי ®EM מורכבים מתערובת של מיקרואורגניזמים מועילים טבעיים, ללא הנדסה גנטית וללא תוספת של כימיקלים. אלו בודדו ממערכות אקולוגיות טבעיות ונמצאים בסימביוזה שמעצימה את פעילותם הביולוגית.


מוצרי EM-ZOO הינם חלק מטכנולוגיית ®EM, מיועדים לשימוש בגידול בעלי חיים ומאושרים ע"י השרותים הווטרינריים של משרד החקלאות.

 

 

עקרון הפעולה של ®EM:

 

על מנת שנבין את הצלחתם היוצאת דופן של תכשירי EM-ZOO, עלינו לדעת שהעולם המיקרוביולוגי בטבע הסובב אותנו מורכב משלוש קבוצות עיקריות של חיידקים:

 

חיידקים שמועילים לנו -          10%

חיידקים שמזיקים לנו  -          10%

חיידקים "אופורטוניסטים" -    80%

 

כמו בנדנדה המוכרת לנו כל-כך, במידה וכמות החיידקים המזיקים תהיה גדולה יותר ולו במקצת על החיידקים המועילים, מייד אלו ה"אופורטוניסטים", "מחפשי ההזדמנויות" ובעלי הנטיה ללכת אחרי השולט, ילכו אחריהם. מה שיביא ל-90% מהחיידקים במערכת הסביבתית שלנו להיות חיידקים מזיקים.

איך תכשירי EM-ZOO פועלים?

 

במידה וכמות החיידקים המועילים תהיה גדולה יותר ולו במקצת על החיידקים המזיקים, גם פה אלו ה"אופורטוניסטים" ילכו אחריהם. מה שיביא ל-90% מהחיידקים במערכת הסביבתית שלנו להיות חיידקים מועילים.

 

תערובת החיידקים בתכשירי EM-ZOO נמצאת בסמביוזה מיוחדת במינה, שבה ההפרשות של האחד הם מקור התזונה של האחר ובכך, במקום להילחם זה בזה, הם תומכים ומחזקים זה את זה. בנוסף, תכשירי EM-ZOO מכילים ריכוז גבוה של נוגדי חימצון.

 

נקודות עוצמה אלו מביאות בסופו של דבר להטיית הנדנדה לכיוון שבו קבוצת החיידקים הדומיננטית תהיה הקבוצה המועילה.

www.emrojapan.com

www.emisrael.co.il

 כל הזכויות שמורות ל- EM-Zoo, ישראל 2015

bottom of page