לפרטים נוספים ניתן לפנות:

,י.ח.ד. מדיוני בע"מ

מושב טל שחר 08-9340587

emzoo@em-zoo.co.il
 

הודעתך נשלחה בהצלחה.