top of page

אופן ביצוע בדיקות הלשלשת

1 - בדיקת לשלשת מטופלת עם EM-Zoo Bokashi, מול לשלשת לא מטופלת.

(משתמשים בלשלשת של תא המטילות המקבל בוקאשי ברמה של 10 ק"ג לטון תערובת)

2 - מערים בנפרד לשלשת של שלושה ימים על משטח ברצפה ומרססים כל ליום עם EM-Zoo (לפני הוספת הלשלשת  של היום החדש). במקביל, מבצעים אותה פעילות של איסוף לשלשת של שלושה ימים, ללא טיפול ותשמש לנו כביקורת.

3 - בדיקות מעבדה : pH, אמוניה, חומר יבש, חנקן כללי עם המרכיבים השונים, ניטריטים, ניטראטים וחלבון, ובנוסף, קוליפורמים, סלמונלה וקלוסטרידיה.

 

1 - איסוף לשלשת - אוספים לשלשת כל יום, במשך 3 ימים ועורמים במשטח נפרד לפי הטיפול.

            1 - ביקורת - ללא טיפולים

            2 - בוקאשי - איסוף ללא טיפול נוסף

            3 - בוקאשי + ריסוס - מרססים כל יום מעל לשלשת מטופלת

            4 - ריסוס - לשלשת ביקורת + ריסוס כל יום

2 - כמות לשלשת - לפי  120גרם לשלשת למטילה ליום, 15 מטילות למ"ר. 1800 גרם לשלשת למ"ר.

3 - משטחים - לכל טיפול משטח בגודל של 1 מ"ר כ"א. בסה"כ 4 משטחים של 1 מ"ר כ"א.

4 - מינון EM-Zoo - מינון ה - EM-Zoo על הלשלשת הוא 5 מ"ל ל -1 מ"ר. המיהול לפי הצורך ( 1:10 - 5 מ"ל + 45 מ"ל מים). הריסוס מתבצע כל יום במשך שלושה ימים מעל הלשלשת הנערמת. ביום הראשון מרססים על המשטחים הנקיים באותו מינון. הריסוסים מתבצעים על הטיפולים 3 - 4 בלבד.

5 - איסוף דוגמאות - הדוגמאות מתאספות בתום שלושת הימים מכל אחד מהמשטחים. איסוף הלשלשת בקופסה פלסטיק סגורה. דוגמאות אלה נשלחות למעבדה לבדיקה.

 

דיגום

דוגמא 1 - לשלשת מטופלת טרייה

דוגמא 2 - לשלשת לא מטופלת טרייה

דוגמא 3 - איסוף לשלשת מטופלת  ללא ריסוס EM-Zoo

דוגמא 4 - איסוף לשלשת מטופלת עם ריסוס EM-Zoo

דוגמא 5 - איסוף לשלשת לא מטופלת ללא ריסוס EM-Zoo

דוגמא 6 - איסוף לשלשת לא מטופלת עם ריסוס EM-Zoo

 

 

 
בדיקת בלשלשת.jpg

ניתוח התוצאות:

1 - קוליפורמים - גם בלשלשת הטרייה וגם בלשלשת איסוף רואים ירידה בכמות הקוליפורמים בדוגמאות המטופלת עם EM-Zoo.

 

2 - % החומר היבש- בלשלשת הטרייה גבוה יותר בקבוצה המטופלת. בלשלשת איסוף רואים רמה הרבה יותר גבוהה של חומר יבש אבל ללא הבדל בין המטופלת ללא מטופלת. זה סביר מכיוון שהלשלשת נמצאת 4 ימים בשטח פתוח ויש התנדפות של מים.

 

3 - חנקן כללי / חלבון - בלשלשת המטופלת ב EM-Zoo רמה גבוהה יותר של חנקן או חלבון המחושב לפי חנקן * 6.25 . רואים זאת בכל הדוגמאות המטופלות, בלשלשת הטרייה ובאיסוף. הבולטת ביותר היא הדוגמה של לשלשת מטופלת + ריסוס.

הדבר מוכיח שהטיפול בלשלשת על ידי EM-Zoo  גורם לעצירה גדולה יותר של חנקן / חלבון בלשלשת ומניעת התנדפות לאוויר. החנקן בלשלשת נמצא במצב יציב יותר בלשלשת המטופלת, לכן יש פחות התנדפות של חנקן בצורת אמוניה.

 

4 - pH - בכל הדוגמאות של הלשלשת, רמת החמיצות (  pH נמוך) גבוהה יותר בלשלשת המטופלת, למרות שההבדלים לא גדולים.

 

5 - ניטראט - כאן ההבדלים הם לא גדולים בין הדוגמאות

 

מסקנות

20160322_105035.jpg

לאור כל התוצאות בשיטות השונות לבדיקת הלשלשת, אפשר להסיק ששילוב של הטיפול ב- EM-Zoo-Bokashi במזון המטילות וריסוס הלשלשת עם EM-Zoo גורם לעצירה רבה יותר של חנקן בלשלשת ויציבותו בה. הדבר יכול להצביע על התנדפות נמוכה יותר של חנקן / אמוניה מהלשלשת לאוויר. עקב כך, אפשר להניח שהטיפול המשולב עם EM-Zoo  גורם לירידה ברמת האמוניה באוויר ופחות ריח הנובע מכך. הוכח בספרות המקצועית שרמות גבוהות של אמוניה באוויר בסביבת העופות שאינה מאווררת כהלכה עלולה לגורם לפגיעה בריריות ובעיני העופות, וכך לעיתים  לירידה בביצועי העופות.

Slide2.JPG

 כל הזכויות שמורות ל- EM-Zoo, ישראל 2015

bottom of page